ByIstria. Tradicionalno, održivo i 100% istarsko.
S juga Istre na vaš stol!
 
 
 
Naša vina i maslinova ulja u potpunosti su made in Istria,
sa različitih mikro i makrolokacija, uzgajani i prerađeni na održiv način,
od autohtonih sorti. Ono što im je zajedničko - rezultat su istarske, naše tradicije,
te modernih proizvodnih tehnologija - sa samog juga poluotoka,
najosunčanijeg i najtoplijeg.
 
"U I. STOLJEĆU RIMSKI PISAC PLINIJE STARIJI SPOMINJE VINUM PUCINUM,
IZUZETNO GA HVALI I TVRDI DA CARICA LIVIJA SVOJE 82 GODINE ŽIVOTA
MOŽE ZAHVALITI UPRAVO TOM VINU, PORIJEKLOM IZ ISTRE.
"